THI CÔNG CỪ TRÀM – QUẬN THỦ ĐỨC – Clip 1.

móng cừ tràm

Thi công cừ tràm trong đoạn video trên cần lưu ý một số điều sau: Người cầm cử đóng không có quần áo hay bảo hộ lao động.Ngọn cừ tràm hơn nhỏ so với qui định thiết kế từ 6-8cm.Nên đào xuống đất gần sát móng rồi ép cừ sẽ …

Đọc Thêm »